Give a Child a Family

Give the Child a Family utgår från Sydafrika men arbetar över stora delar av Afrikas kontinent. Studier har visat att institutionaliserade barn ofta berövas på adekvata möjligheter till emotionell, fysisk och social utveckling och att det hindrar dem att växa upp till deras fullständiga potential. Det finns en global förändring från att institutionalisera barn under en lång tid till familjeorienterad omsorg eftersom barn utvecklas bättre inom en familjestruktur. Institutionsvård skall enbart övervägas som en sista utväg och som en korttids lösning.

Give a child a family

Give a Child a Family (GCF) har omsorgsfullt övervägt dessa viktiga frågor i framtagandet av deras unika modell. Programmen är baserade på ett proaktivt tillvägagångssätt, tidig intervention och förebyggande, att stödja familjen och en holistic tillfällig vårdnad av barn som väntar på att bli återintegrerade i en familj.

Genom åren har GCF utvecklat kvalitetsprogram som har dragit till sig uppmärksamheten av afrikanska och andra utvecklingsländer. Vår önskan är att hjälpa till att utveckla en Give a Child a Family verksamhet i Mocambique.

http://www.gcf.org.za/länk till annan webbplats