Pengarna går till olika humanitära insatser

Något som är gammalt och tråkigt för dig kan bli nytt och till glädje för någon annan när du lämnar dina saker till våra butiker. Pengarna som kommer in via försäljningen fördelas direkt ut till de humanitära projektinsatser som Evangeliska Frikyrkan stödjer runt om i världen. Butikspersonalen är själva med i beslutsprocessen för vilka lokala
insatser en del av pengarna ska gå till.

Mamma med sitt undernärda barn vid sjukhuset i Gamboula. Foto:Matilda Hector

Mamma med sitt undernärda barn vid sjukhuset i Gamboula. Foto:Matilda Hector

Medmänsklig omsorg och kärlek

Vi vill alltså tillsammans med dig bidra till att de fattigas situation förbättras märkbart i de områden där vi är verksamma. Både avhjälpa den akuta fattigdomen men också försöka komma åt fattigdomens orsaker och åstadkomma strukturella och långsiktiga förändringar. Vi vill även finnas till för människor som lever under förtryck, i katastrofsituationer eller andra utsatta situationer i vår värld. Genom att vi tillsammans förändrar situationen för enskilda individer och gemenskaper kan de sedan i sin tur påverka sin omgivning och att samhällen utvecklas.

Tillsammans vill vi förändra

Tillsammans med dig vill vi vara med och kämpa för ett samhälle...

  • där människors grundläggande materiella, sociala och andliga behov tillgodoses.
  • där religionsfrihet råder.
  • där människor lever i fred och försoning och med demokratiskt inflytande över sin situation.
  • där människor har möjlighet til en egen försörning.
  • där en god resurshushållning sker i relation till naturen och miljön.

långsiktigt engagemang för hela världen

Det överskott som genereras vid via försäljningen går direkt till olika humanitära insatser i Afrika, Asien, Mellanöstern, Europa och Latinamerika. Pengarna betalats ut genom huvudmannen Evangeliska Frikyrkan (EFK)länk till annan webbplats. EFK har sina rötter i en utlandsmission som började 1892 i Sydafrika och Kina. Detta har vuxit och idag sker insatserna i cirka 45 länder, i samarbete med drygt 100 samarbetskyrkor-  och organisationer. Antalet svenska medarbetare som är utsända till olika länder varierar från år till år, just nu är det cirka 70 personer.

EFK stödjer många insatser och projekt på dessa platser. Flera gånger per år beslutar butikernas respektive styrgrupp vilka specifika insatser pengarna ska gå till. Alla insatser har som mål att göra utsatta människors liv bättre, att ge dem framtidshopp och stödja dem i att själva vara med och ta sig ur fattigdom och svåra livsförhållanden.

I grunden handlar detta starka engagemang om att "älska vår nästa som oss själva" - att leva med en medmänsklig omsorg och kärlek där den Gyllene regeln är ett motto: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för dig skall du också göra för dem" från Matteusevangeliet kapitel 7, vers 12 i Bibeln.

ANSÖK OM PENGAR TILL LOKALA INSATSER

En del av det överskott som butiken ger har personalen själva ansvar att bestämma vad pengarna ska betalar ut till. Personalen får möjlighet att vara med och föreslå ändamål villket är en sporre i arbetet. Lokala organisationer kan också ansöka om bidrag för att använda till verksamhet som lindrar den sociala nöden som vi har runt omkring oss i vår stad. Vi vill även uppmuntra ungdomar att engagera sig i socialt arbete och delar därför ut stipendier varje år för att kunna möjliggöra det. Bidragen betalas ut fyra gånger per år men vi tar emot ansökningar löpande under året. Här finner du blankettPDF och riktlinjer för att göra en ansökan.PDF