Barn och mammor får vård i bangladesh

Detta är ett exempel på ändamål som pengarna från försäljningen går till. Undernäringen och följdsjukdomar är livshotande för många fattiga barn och mödrar i slummen i Bangladesh. Hälsoklinikerna i Dhaka försöker motverka det.

Kvinnlig doktor som undersöker en kvinna med sitt lilla barn famnen.

En nybliven mamma får råd om kost vid mödravården. Fotograf: Matilda Hector

Många flyttar från landsbygden i Bangladesh med hopp om en bättre tillvaro i någon större stad i landet. Detta gör att slumområdena i städernas utkanter växer snabbt. Behovet av hälsovårdsarbete och andra insatser är stort i de områdena. Undernäring och följdsjukdomar är livshotande för många barn och mödrar. Hälsokliniken i Dhaka försöker motverka det tillsammans med de satellitkliniker som är anslutna till kliniken. De är små tillfälliga enkla lokaler för sjukvård som sätts upp och tas ner utifrån behov. Tusentals gravida kvinnor per år får mödravård vid klinikerna och efter förlossningen får de hjälp med näringstillförsel och eftervård. Två barnmorskor arbetar med familjeplanering och möter ett ökat intresse bland familjerna. Totalt 15 000 mödrar och barn omfattas av hela det medicinska hälsoprogrammet.

Ge för livet Second Hand vill vara med och ge ekonomiskt bidrag för att hjälpa
kvinnor och barn så att de får den vård de behöver. Projektinsatserna sker genom Evangeliska Frikyrkanlänk till annan webbplatss samarbetspartner World Concern som finns i landet.