Stöd till Arbetslösa och funktionshindrade förändrar människors liv

Pengarna från försäljningen går bland annat till att hjälpa människor att komma igång med någon affärsverksamhet så de själva kan försörja sig. Det är ett långsikigt tillvägagångsätt för att hjälpa människor ur fattigdomens grepp.

Indiska kvinnor som sitter och syr för att lära sig sömnad.

Fotograf: Ingvar Fredriksson

Med målet att bli självförsörjande

Kastlösa i Indien diskrimineras systematiskt. För att hjälpa dem driver organisationen ASSI självhjälpsgrupper i Gorakphur. Medlemmarna i grupperna hjälper varandra att starta företag, börja spara eget kapital, ta lån och betala tillbaka lånet. Mikrolån har visat sig vara effektivt som fattigdomsbekämpning. EFKs stöd går till samordnare som besöker, motiverar och handlägger grupper samt ger lån. Cirka 20 nya familjer per år blir hjälpta. Bilden visar en grupp kvinnor som får utbildning i sömnad för att sedan kunna använda de kunskaperna för att tillverka och sälja saker.


Kamp för funktionshindrades rättigheter

Projektet innefattar även insatser för ca 20 funktionshindrade barn för att vara med och förändra villkoren och rättigheterna för i samhället. Av tradition anses familjer i Indien som har funktionshindrade barn ofta vara straffade av gudarna.

Personerna får hjälp med att registrera sig hos myndigheterna vilket är en förutsättning för att vara en del av samhället, men även med diagnostisering, träning och utrustning. Ett sätt för barnen att utvecklas är att delta i skolgången och därför arbetar man mycket med att finns till för och uppmuntrar de funktionshindrade barnens föräldrar att inte skämmas för sina barn utan låta dem börja skolan. Ge för livet Second Hands ekonomiska bidrag förmedlas via Evangeliska Frikyrkan som har samarbetspartner på plats.