I kampen mot fattigdom

Moçambique är ett av världens fattigaste länder. Många människor saknar arbete och utbildning och saknar tillräckligt med mat för dagen. Ge för livet Second hand vill vara med och stödja dessa insatser som hjälper människor ur fattigdomens grepp och ger barn och unga en ljusare framtid genom utbildning.

Matförsäljning på marknaden i Gamboula.

Matförsäljning på marknaden i Gamboula.Foto: Matilda Hector

Moçambique är ett av världens fattigaste länder. Arbetslösheten är hög. Mer än 70 procent av befolkningen lever på något slags mindre jordbruk. I de flesta fall saknas alternativa försörjningstillfällen. Detta gör att de flesta inte har tillgång till tillräckligt med mat. Fattigdomen kan ofta också relateras till brist på utbildning. De som är mest utsatta är de som också är drabbade av hiv/aids. Målet med detta projekt är att kyrkans medlemmar ska bli medvetna om den potential som finns för att kunna själva ansvara för sin försörjning och kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

I projektet ingår en nystartad förskola i Maputo. Målet med satsningen är att skapa goda förutsättningar för barn i åldrarna fyra till fem år för en fortsatt skolutbildning. En svensk medarbetare lever och arbetar i landet och håller i träningsdagar och fortutbildning för lärare och personal. Undervisningen i skolorna är på portugisiska, men i Moçambique finns många lokala språk och bara 8,8 % av befolkningen talar portugisiska i hemmet. Resultatet är att många har svårt i skolan och hoppar av efter några år eftersom de inte får godkända betyg. De som klarar sig sämst är flickorna som är de mest utsatta. För varje högre årsklass slutar fler och fler flickor och löper risk att utsättas för stora svårigheter, bl.a. i samband med tidiga graviditeter. Den partner som Evangeliska Frikyrkan samarbetar med i landet är Igreja Uniao Baptista Moçambique, IUBM som får både rådgivning och ekonomiskt stöd.

I projektet ingår också stöd till Associação Mãos Que Falam (AMQF) som är en organisation som startades 1998 och arbetar med och för den döva befolkningen i Maputo, Mocambique. Man arbetar för deras integration i samhället både gällande socioekonomiskt och kulturellt genom utbildning och träning. Idag stöder EFK AMQFs arbete med sömnadskurser för unga döva kvinnor samt rådgivning i organisationsutveckling. Här kan du läsa en artikel om en döv tjej som fått del av insatserna.PDF